• materiały informacyjne dotyczące projektu,
  • zapisy na szkolenia i konsultacje metodyczne,
  • forum dyskusyjne - możliwość zadawania pytań,
  • konsultacje online

Klucz dostępu można uzyskać pisząc na adres: dorota.kwiatkowska@wsei.lublin.pl

Przykładowa struktura przedmiotu zaprojektowanego do realizacji w formie blended learning