I. TEMAT wykłady  wspomagane  blended  elearningiem

II  TEMAT blended elearningi

Kurs przeznaczony tylko dla osób zapisanych na semirium dyplomowe prowadzone przez dr Magdalenę Głowacką 

Kurs przeznaczony tylko dla osób zapisanych na semirium dyplomowe prowadzone przez dra hab. Mirosława J. Jarosza.